2018 Ocak
Absorbsiyonu Azaltmak ve Eliminasyonu Artırmak
aktif kömür, gastrik lavaj, ipeka şurubu, katartik, bağırsak
Editör: Prof. Dr. Okhan AKDUR
Teknik Editör: Prof. Dr. Mehtap Bulut
Yrd. Doç. Dr. Canan AKMAN
2017 Aralık
Asetaminofen Doz Aşımından Sonra Aspartat ve Alanin Aminotransferaz Yükseliş ve Düşüşlerinin Tanımlayıcı Analizi
Asetaminofen, N-asetil sistein, hepatoksisite
Editör: Uzm. Dr. Murat Çetin
Teknik Editör: Prof. Dr. Mehtap Bulut
Uzm. Dr. Ferhat İçme