Haber Arşivi

Title Tarih
Kimyasal ajanları ve sınıflarını tanıma kılavuzları

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Farklı kimyasal ajanlar kitlesel silahlar olarak kullanılmaktadır. En geleneksel olanlar NATO tarafından tanımlanmış olan ve bir ile üç karakter arasında değişen tanım kodlarına sahip ajanlardır.

7 Nisan 2017
Kimyasal gazlara maruziyet ve genel önlemler

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Kimyasal gaza maruz kalmış hasta acil servise ilk geldiği zaman ajanın ne olduğunu bilmek her zaman mümkün değildir. Ancak her zaman kişisel korunma ekipmanlarının hazır olması ve giyilmesi şarttır.

6 Nisan 2017
THIODON 35 WP INTOXICATION

Ayşe Başaran, Igdır State Hospital, Emergency Medicine Clinic

Pestisid olarak tanımlanan madde gurubundan biri de insektisidlerdir. Organik klorlu insektisidler yavaş elimine olup çevrede uzun süre kalırlar. İnsan vücuduna deri, inhalasyon veya ağız yoluyla geçebilirler. Kaza ile maruz kalınmadıkları zamanda ise ucuz ve kolay ulaşılabilir oldukları için kolaylıkla intihar amaçlı kullanılabilirler. Burada sunulan 39 yaşındaki kadın vaka intihar amaçlı Endosulfan aldıktan sonra kafa travması geçiren, nörolojik olarak ağır bir tabloda gelen hastadır. Hastanın stabilizasyonu sırasında karşılaşılan metabolik ve nörolojik sorunları paylaşarak bu konuda literatür önerilerini sunduk.

24 Mart 2017
Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Türkiye Acil Tıp Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Gurubu olarak web sitemizi açıyoruz. Bu gurubun kuruluşunda emeği geçen pek çok değerli arkadaşım olduğunu özellikle hatırlatmak isterim.

24 Mart 2017
Ulusal Zehir Danışma Merkezini (114) Ne Zaman Aramalıyız?

Uzm. Dr. Erkman Sanrı

Günümüzde hem ülkemizde hem de global olarak tüm dünyada olan hızlı sanayileşme ve kentleşme; halkın kimyasal maddeye maruz kalma riskini arttırmaktadır.

6 Temmuz 2016
Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu kuruldu

Uzm. Dr. Özgür ÇEVRİM

Türkiye Acil Tıp Derneği ilk hedef olarak tüm eğitim veren kurumlarda acil tıp uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak, standardize etmek ve bunları en üst seviyeye çıkarmak ve acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli ve standart acil sağlık hizmeti sunumunu sağlamak amaçlarıyla kurulmuş herhangi bir kar amacı gütmeyen tamamen hizmet odaklı bir uzmanlık derneğidir.

1 Haziran 2016