Haber Arşivi

Title Tarih
Toksikoloji Doktora Programları

Uzm.Dr.Sinan Karacabey

Geçen sene bir toksikoloji doçentinin “Acil Tıp, Toksikoloji ile içiçe neden doktora yapıp bu konuya daha fazla eğilmiyorsun” demesiyle başlayan yeni bir serüven benim için “toksikoloji doktorası”. Toksikolojiye bizim dışımızda nasıl bakılıyor neler yapılıyor ile alakalı yeni bir şeyler öğrenmek oldukça heyecan verici açıkçası. Dünyada, toksikolojinin başlangıcını insanlık tarihi ile birlikte başlatmak mümkündür. 16. yüzyılda Paracelsus’un zehiri tanımlayan “Her madde zehirdir, zehir olmayan madde yoktur; zehirle ilacı birbirinden ayıran onun dozudur” sözleriyle birlikte modern toksikolojinin temelleri atılmıştır. Alfred Swaine Taylor (1806-1880) ise aynı konuda “Küçük dozda bir zehir ilaçtır, yüksek dozda bir ilaç zehirdir” demektedir. XX. yüzyılın başına kadar, dünyamızda kullanılan kimyasalların sayısı oldukça azken, XX. yüzyıldaki hızlı gelişmeler, kullanılan kimyasalların sayısını da hızla artırmıştır. Bugün büyük bölümü sentetik olmak üzere 60.000’in üzerinde kimyasal maddenin çeşitli amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir.

30 Haziran 2017
Warfarin Toksisitesi ve Genel Yaklaşım

Warfarin tromboembolik olayların önlenmesi ve tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir. Farklı fakat aynı amaçlı birçok durumda kullanılan bu sürekli oral antikoagülasyon tedaviyi alanlarda hemorajik olaylar sık görülen komplikasyonlardandır ve yaklaşık %10 oranında görülmektedir.

23 Haziran 2017
Ramazan Bayramınızı kutlu olsun 23 Haziran 2017
HİDROJEN SÜLFÜR ZEHİRLENMELERİ

Uzm.Dr.Sinem Doğruyol Vural

Kimyasal yolla asfiksi oluşturan gazlar, oksijenin doku tarafından alınmasını engelleyerek etki ederler. Hemoglobin ve hücresel enzimlerle birleşip hücresel oksijen kullanımını doğrudan bozarak doku hipoksisi yaparlar. Hidrojen sülfür (H2S) gazı da, kimyasal yolla asfiksi oluşturan zehirli gazlardan biridir.

22 Haziran 2017
Kurşun Zehirlenmelerinin Çocuk ve Erişkinlerdeki Tanı ve Tedavisi Hakkında Güncelleme

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Kurşun çevresel olarak yaygın bulunan bir ağır metaldir ancak ciddi toksik etkileri vardır. Demir veya çinkonun aksine insan vücudunda bilinen hiçbir faydalı etkisi yoktur. Normalde vücutta veya kanda istenen kurşun bulunmamasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde veya Çin gibi yaygın endüstriyel üretim olan ülkelerde hem çevresel kurşun kirliliği hem de zehirlenme vakaları artmıştır. Özellikle çocuklarda ve adolesanlarda kurşun zehirlenmesi vakalarında artış ve bu zehirlenmelerin kalıcı sonuçları üzerinde makaleler yayınlanmaktadır. Anne karnında veya çocukluk çağında kurşun maruziyeti abortus, fetal gelişme geriliği, psikolojik ve kognitif gelişme bozuklukları ile sonlanabilmektedir. Çevredeki kurşun vücuttaki etkisini zamanla birikerek gösterdiği için akut zehirlenme olarak acil servislerde nadir görmekteyiz. Ancak kronik zehirlenme nedeniyle gelen hastalarda şüpheli klinik tablolara rastlanmaktadır. Akut ensefalit, delirium, status epileptikus veya akut batın tabloları gibi yayınlanmış birçok farklı vakada altta yatan neden kurşun zehirlenmesi olabilir.

14 Haziran 2017
EKSTRAKORPORAL MEMBRAN OKSİJENASYONU (ECMO) VE TOKSİKOLOJİ’DEKİ KULLANIMI

Dr. Erdem Kurt

‘’Ekstrakorporal’’ vücut dışı anlamına gelmekle beraber ekstrakorporal tedavi biçimleri egzojen veya endojen zehirleri vücuttan uzaklaştıran, hayati bir organı destekleyen ya da geçici bir süre onun yerine geçen heterojen tedavi gruplarıdır. Ekstrakorporal membran oksijenasyonu (ECMO) 1972'de piyasaya sürülmesinden sonra birçok hastada kullanılmasına rağmen, birçok klinik yetişkin hastalarda bu deneysel tedaviyi terk etmiştir. ECMO devresinde kullanılan aparatların biyo-uyumunun arttırılmasıyla beraber 2009 yılında gelişen A/H1N1 pandemisi sırasındaki ARDS vakalarında ECMO kullanılması ve tedavi edilen hastaların şaşırtıcı derecede düşük mortalite ile seyretmesi dünya çapındaki birçok yoğun bakım biriminde ECMO'nun yeniden tercih edilmesine sebep oldu (1). Bu tarihten itibaren ECMO’nun kardiyotorasik hastalarda respiratuvar ve dolaşımsal destek amacıyla kullanımının artması, ciddi zehirlenme olgularında gelişen refrakter dolaşımsal şok ve ARDS gibi durumlar için yeni bir tedavi seçeneğini doğurmuştur (1). ECMO aynı zamanda Ekstrakorporal Yaşam Desteği(ECLS) olarak bilinmekle beraber, geriye döndürülebilir bir nedenden ötürü kardiyak ve solunumsal yetersizliği olan bir hastada bu durumun giderilmesi için hastaya zaman kazandırılmasını sağlayan bir müdahale biçimidir.

12 Haziran 2017
STİREN İNTOKSİKASYONU

Uzm. Dr. Tolga Öz

Zehirlenme ve travma vakaları; acil servislerde çok sık karşılaştığımız durumlardır. Her iki durum da; tanı ve tedavi sürecinde zamanla yarıştığımız durumlardır. Bu tür hastalarının yönetimi, özellikle acil hekimlerinin deneyimli olduğu durumlardandır. Ancak, aynı hastada hem toksik madde maruziyeti hem de hem yüksekten düşmeye bağlı travma var ise sürecin yönetimi zorlaşabilir. Özellikle eğer bu toksik madde acil servislerde sık rastlanılan toksik maddeler arasında değilse… Bu yazımda, karşılaştığım bir intoksikasyon ve travma vakasını sunmak, sonrasında ise bu toksikasyon üzerinde tartışmayı hedefliyorum.

6 Haziran 2017
Toksik Ajanlara Sekonder Gelişen Akut Böbrek Hasarı

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Farklı zehirlenmeler bağlı olarak böbrek hasarı gelişebilir. Akut tubuler nekroz tablosu ile gelişen pek çok klinik tablo özellikle üriner şikayetler nedeniyle Acil Servislere başvurmaktadırlar. Klinik toksikolojide önemli bir konu olan bu grup zehirlenmeler genellikle günlük hayatta karşılaştığımız ama farkında olmadan toksik maruziyet yaşadığımız maddelerdir

2 Haziran 2017
Parakuat Zehirlenmesi

Yard. Doç. Dr. Nezihat Rana DİŞEL

Bipiridil bileşikler selektif olmayan kontakt herbisidlerdir. Parakuat bilinen en toksik pestisit olup 30 mg/kg doz (%20 lik sulu çözeltisinin oral yolla yetişkinde 10 -20 ml, çocukta 4-5 ml alımı bile) ölümcüldür. Kazara alımda mortalitesi %50-90, suisidlerde %100’dür. Dikuat daha az toksik olmakla birlikte parakuatla birlikte formüle edildiğinde ölümcül olabilir.

26 Mayıs 2017
Tek tablet-bir yudum deyip geçmeyin!...

Yrd. Doç. Dr. Nezihat Rana DİŞEL

Asistanlığımın birinci yılında kıdemlimle takip ettiğim bir hastamı hiç unutmadım. Yirmi yaşlarında erkek hastam, gri bir tablet yuttuktan kısa süre sonra halsizlik, kötü hissetme, bulantı, kusma nedeni ile başvurmuş, saatler içerisinde mavi-gri bir cilt rengi ve envai çeşit sıvıya, inotropa bana mısın demeyip bir türlü toparlayamadığımız tansiyonu, bir damlacık olsun çıkarttıramadığımız idrarı ile birlikte ölecek miyim diye sorarak, konuşa konuşa kayıp gitmişti ellerimizden.

23 Mayıs 2017
Adnan Menderes Üniversitesinde Temel ve İleri Toksikoloji kursumuzu gerçekleşti 19 Mayıs 2017
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 19 Mayıs 2017
Bir Antidot Olarak “Glukagon” Efsanesi

Doç. Dr. Özlem Köksal

Glukagon; pankreasın alfa hücrelerinden salınan polipeptit yapıda bir hormon olup, beta adrenerjik ajanlardan bağımsız olarak adenil siklazı aktive ederek cAMP’yi artırır.

16 Mayıs 2017
Akut Metanol Zehirlenmesinde Ekstrakorporal Tedavilerin Rolü İçin Öneriler (EXTRIP Kriterleri): Sistematik Bir İnceleme ve Fikir Bildirimi

Doç. Dr. Ataman Köse

Metanol zehirlenmesinde, müdahaleler yetersiz kalır veya gecikirse, %40'ı aşan mortalitenin yanı sıra görme bozukluğu ve motor ve bilişsel bozukluklar ortaya çıkabilir.

5 Mayıs 2017
N- asetil sistein kullanımı yalnız parasetamol zehirlenmeleri ile sınırlı değildir.

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

1970’ lerin başında bilim insanları parasetamol (asetaminofen) alımından sonra hayvan modellerinde kısaca NAPQI olarak bildiğimiz N-acetyl-p-benzoquinone imine metabolitinin biriktiğini tespit ettiler. Bu toksik metabolit normalde glutatyon ile konjuge edilir ancak fazla miktarda parasetamol alındığı zaman (intihar amaçlı alımı gibi) vücuttaki glutatyon rezervi NAPQI tamamını metabolize edemez

2 Mayıs 2017
Yılan ve akrepler kış uykusundan uyanıyor…

Doç. Dr. Ayça Açıkalın

Evet her ne kadar Ankara’da 23 Nisan da kar yağsa da, Adana’da çoktan yılan ve akrepler kış uykusundan uyanmaya başladı. Tabi ki uyanan yılanlar ve akrepler rahatsız edilmekten pekte hoşlanmıyor. Yılın ilk vakaları acile gelmeye başladı bile.

27 Nisan 2017
5 Soru - 1 Vaka Yazı Dizisi - TCA İNTOKSİKASYONU

Uzm. Dr. Erkman SANRI

İlaç intoksikasyonları, acil servislerde sıkça karşılaştığımız vakalar arasındadır. Bu vakalar; gerek anamnezin çoğu zaman güvenilir olmaması (özellikle suisid vakalarında) ve dolayısıyla etken maddelerin ne olduğunun ve miktarlarının tam bilinememesi, gerekse ilaçların etki mekanizmaları sebebiyle yönetimi zor vakalardır. İlaç intoksikasyonları arasında sık karşılaşılan bir grup; sık reçete edilen ve ulaşımı kolay olan TCA (Trisiklik Antidepresan) intoksikayonlarıdır.

21 Nisan 2017
İlaçların kaza yapıcı etkileri; Klinik Toksikolojide tartışma konusu

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Alkol veya ilaç etkisi altında iken emniyetli araba veya araç kullanmak konusu medikolegal konularda hep önemli olmuştur. Bu tür kazalarda en çok saptanan madde alkol olmasına rağmen yasa dışı ilaç veya madde kullanımına bağlı kazalar hiç de azımsanmayacak kadar çoktur. Avrupa’ da 13 ülkede yapılan araştırmalarda kazalarda en yüksek prevelans alkol ile %3,48 iken sırasıyla kannabis %1,9 ve diğer tıbbi ilaçlar %1,36 da kazalara neden olmaktadır.

20 Nisan 2017
İntravenöz Lipid Tedavisi İçin Öneriler

Uzm. Dr. Kıvanç Karaman

İntravenöz Lipid Emülsiyon(ILE) tedavisi son yıllarda toksikoloji alanında üzerinde en çok çalışma yapılan ve klinik kullanımda etkinliği en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Ancak endikasyonları, dozu, uygulama şekli, yan etkileri konusunda yeterli bilgi ve standardizasyon sağlanabilmiş değil.

10 Nisan 2017
Sinir Gazları Etkileri ve Tedavisi

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Sinir gazları olarak isimlendirilen kimyasal silahlar güçlü antikolinesteraz etkileri olan kimyasal ajanlardır. Başlıca üç gruptan oluşurlar.

10 Nisan 2017