Haber Arşivi

Title Tarih
Hastane Öncesi Nalokson’un Uygulama Yolları

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Acil servislerin olmazsa olmaz antidotu nalokson hem moleküler özellikleri hem de farmakokinetik etkileri sayesinde farklı yollardan uygulanabilen bir ilaçtır. Bilinen odur ki hem kaza ile hem de istismar amaçlı pek çok opioid türevi ile zehirlenmeleri Acil servislerde tedavi etmek zorunda kalıyoruz. Bu zehirlenmelerin farklı kaynaklara göre değişse bile yaklaşık %80’ i kaza ile alma suretiyle gerçekleşiyor. Yine önemli olarak vurgulamak gerek ki ölümlerin yaklaşık %75’ i daha önce madde bağımlısı olmayan kişilerde görülüyor ve hekim tarafından başlanmış opioid türevinin dozunun ayarlanmasının bozulması nedeniyle mortalite artıyor.

28 Ocak 2019
Avrupa'da Uyuşturucu Madde Sorunu ve Trendi

Doç. Dr. Feriyde Çalışkan

Günümüzde uyuşturucu niteliğindeki ilaçlar ve bu ilaçlarla ilişkili sorunlar toplum sağlığını ilgilendiren ve acil servislerde giderek artan bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle çeşitli kuruluşlar uyuşturucu ilaçların bölgesel trafiğini ve yeni ortaya çıkan çeşitliliğini yerinde ve eş zamanlı olarak mercekle araştırmaktadır.Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM), yetkili resmi kuruluş olarak, üyesi olduğu Avrupa (EU) Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne(32 ülkeden üyesiyle;TheEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction-EMCDDA) düzenli olarak veri göndermektedir. En son Türkiye 2018 Uyuşturucu Raporu ile 2017 verileri paylaşılmıştır. Ancak bu veriler uyuşturucu madde çeşitliliğindeki yeni trendleri ve akut etkilerini kapsayacak şekilde acil servis bazlı değildir. Tam da bu nedenle EMCDDA himayesinde uyuşturucu maddelere bağlı akut toksisite nedeniyle Avrupa'daki acil servislere yapılan başvuları incelemek üzere, 2014'de Euro-DEN Projesi (European Drug Emergencies Network) adı altında bir araştırma grubu oluşturulmuştur.

22 Ocak 2019
İleri Toksikoloji Kursu, Kayseri 14 Ocak 2019
Toksikoloji Kursu, Adana, 23 Kasım 2018

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu tarafından 23 Kasım 2018 tarihinde Adana'da Toksikoloji Kursu düzenlenmiştir. Kursumuz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hipokrat Amfisinde gerçekleştirilmiştir.

28 Aralık 2018
Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, İstanbul

14-15 Aralık 2018 tarihinde, ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz “Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu” nu başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. İstanbul’un eşsiz tarihi mekanlarından Deniz Müzesi’nde yapılan organizasyonda; sadece acil tıp camiamızdan değil, Farmakoloji ve Anesteziyoloji & Reanimasyon başta olmak üzere diğer birçok branştan katılımı oldu.

28 Aralık 2018
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız Kutlu Olsun

Cumhuriyetimizin ilanının 95.'inci yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

29 Ekim 2018
Kontrol Altında İki Yeni Sentetik Opioid: Siklofosfofentanil ve Metoksiasetilfentanil

Doç. Dr. Feriyde Çalışkan

Günümüzde uyuşturucu madde bağımlılığı ve bunun yarattığı sorunlarla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası merkezler işbirliği halinde çalışmaktadır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) ülkemizde bu konuda yetkili resmi kuruluş olup en son 2017 verilerini kullanılarak 2018 Uyuşturucu Raporu'nu yayınlamıştır. Bu son raporda ilk başta sayılan uyuşturucu maddeler ve sentetik esrar türevleri olup sırayla kokain, ekstazi (amfetamin) ve captagon (metamfetamin) ve bunlarla ilgili demografik gerçekler ve ölüm gibi daha çok adli istatiksel veriler yer almaktadır. Türkiye genelinde 2016 yılında toplam 81.222 uyuşturucu olayı görülmüşken, 2017 yılında %45.87 artış ile 118.482 olay meydana geldiği ve bu olaylarda bir önceki yıla göre %48.92 artışla 170.175 şüpheli yakalandığı belirtilmektedir. Ölüm oranı, 2017’de önceki yıla göre, %2.3 lük artış ile (yabancı uyruklu olanlar dahil olup son 5 yılın en düşük ölüm artış oranı) 941 doğrudan madde bağlantılı ölüm saptanmıştır.

14 Ekim 2018
Toksikoloji Kursu, 4-5 Ekim 2018

TATD Toksikoloji Çalışma grubu olarak 4- 5 Ekim tarihlerinde Trabzon’ da iki günlük bir kurs eğitimi düzenledik. Başarılı bir organizasyon sonucunda hem güzel bir eğitim ortamı bulduk hem de Karadeniz bölgesindeki arkadaşlarımız ile birlikte olmak şansımız oldu. Bize mükemmel ev sahipliği yapan Uzm. Öğr. Dr. Şenol Ardıç ile Prof. Dr. Süleyman Türedi hocalarımıza çok teşekkür ederiz.

9 Ekim 2018
2017 TÜRKİYE UYUŞTURUCU RAPORU

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

2017’ de yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu “Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi” tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılı verilerine göre tamamlanmış en son dağılımı göstermektedir. Ülkemizde narkotik veya uyuşturucu madde olarak tanımlanan toksinlerin kullanımı ve dağılımı hakkında kayıtların tutulması adli makamlarca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bizim Acil Servislerde tedavi ettiğimiz hastalarda madde alımından şüphe etmemizin ötesinde hangi maddeleri aldığını da tespit etmemiz laboratuar şartları yüzünden her zaman mümkün olmamaktadır.

22 Eylül 2018
Eski Düşman: Şarbon Hastalığı

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Karacabey

Şarbonun etkeni olan Bacillus anthracis gram pozitif sporlu bir basildir. Mikropskop altında zincir formasyonu gösterir. Kapsül koloniye mukoid görünümü veren poli- γ -D glutamik asitten oluşur. Kapsül oluşumu bakterilerin virülansına karar verir. Kapsül kendisi toksik değildir ve konağın bağışıklık sistemini provoke etmez. Bununla birlikte, organizmanın fagositik etkisinden kurtulduktan sonra, enfeksiyonun oluşumunda önemli ölçüde katkıda bulunur, daha sonra hastalığın fazı şarbon toksiniyle kontrol edilir. Basil endemik bölgelerde sıklıkla toprakta bulunur. Hayvanların aşılanması ile ilgili problem olan bölgelerde karşımıza çıkmaktadır. İnsan şarbonu aslında daha nadir görülür. Enfekte hayvanın derisi, eti, postu veya kemiği ile iş gereği temas edenlerde görülür.

5 Eylül 2018
İlaca Bağlı Zehirlenmelerin Yönetiminde Renal Replasman Tedavisinin Rolü BÖLÜM 2 - Ekstrakorporeal Tedavi Yöntemleri

Doç. Dr. Ali Kemal ERENLER

İlaçların uzaklaştırılmasında sıklıkla kullanılan ekstrakorporeal teknikler arasında aralıklı hemodiyaliz, devamlı RRT, ve hemoperfüzyon sayılabilir. Özellikle güçlü şekilde proteinlere bağlanan toksinler için kullanılan Moleküler Adsorban Resirkülasyon sistemi (MARS) hakkında bazı raporlar olsa da, gerek ulaşılabilirliği gerekse de teknik uygulanabilirliği ve yüksek maliyeti nedeniyle MARS’ın kullanımı sınırlıdır.

3 Eylül 2018
Toksikolojik Tarama Testlerinde Son Durum

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Tanı henüz konulmamış olan ve acil serviste girişim ve tanı işlemlerini başlattığımız pek çok hastada toksikolojik tarama testlerinin uygulanmasının standart olarak bize yardımcı olduğu varsayılmaktadır. Hastaların kaza sonucu, maksatlı olarak veya çevresel nedenler ile bir toksine maruz kalması her yaş grubunda çok yaygın rastlanan tıbbi bir sorundur. Klasik bilgi olarak herhangi bir toksin etkisinden şüphelendiğimiz durumlarda tarama testleri gerekmektedir. Ancak günlük tıp pratiğimizde bu testlerin tanı koymak için veya tedaviyi yönlendirmek için her zaman faydalı olmadığını görüyoruz. Bu bilgiler ışığında tarama testleri hakkındaki son önerileri aktarmak istiyorum.

29 Ağustos 2018
Zehirlenmelerde Ekstrakorporeal Tedaviler Yazı Dizisi – Metformin

Uzm. Dr. Melis EFEOĞLU

Zehirlenmeler ve toksik ajanlara maruziyet ABD 2012 verilerine göre yıllık 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu kişilerin yaklaşık ¼’ü sağlık merkezlerine başvurmakta ve bunların da %27’sinde hastane yatışı gerekebilmekte. Nüfuslarını orantıladığımızda Türkiye için de durum pek istisna değil. Genellikle destek ve antidot tedavisi ile yönetegeldiğimiz bu hadiselerin %0.1’inde ise ekstrakorporeal tedavi (ECTR) modalitelerinden yardım almaktayız.

23 Ağustos 2018
3.Trakya Acil Tıp Günleri, Çanakkale 17 Ağustos 2018
Mobil-ED 31 Temmuz 2018
Anti-Histaminik İlaçlarla olan Zehirlenmeler - Bölüm 2: Sedatifler

Uzm. Dr. Erkman SANRI

Allerjik hadise görülme sıklığı toplumdan topluma göre değişiklik göstermekle birlikte, literatürde bu insidans yaklaşık %20-30 olarak bildirilmiştir. Bu oran yüksek bir oran olarak nitelendirilmektedir. Allerjik hadise yaşayan hastaların hemen hepsinin taburcuklarında, hem poliklinik hem de acil servislerde anti-histaminik ilaçlar reçete edilmektedir. Allerji tedavisinde etkin olan bu ilaç grubu, doz aşımın durumlarında ise ciddi zehirlenmelere yol açabilmektedir. Hekimlerin; allerjik hadiselerin yönetimini bilmesi gerektiği gibi allerji tedavisi için kullanılan anti-histaminik ilaç zehirlenmelerininin de yönetimini etkin bir şekilde uygulayabiliyor olması gerekmektedir.

22 Temmuz 2018
Proteine Bağlanan Toksinlerle Olan Zehirlenmelerde Albumin Hemodiyalizi Yöntemi

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Albumin hemodiyaliz yöntemi bu gelişmeler sonucunda daha da yaygın kullanılan bir hale evrilmiştir. Tek geçişli albumin hemodiyaliz yönteminin çıkış noktasında klasik hemodiyalizden farklı olarak bu yöntemde serbest toksin molekülleri yanı sıra proteine bağlı olan toksinlerin de temizlenmesi hedeflenmişti. Klasik hemodiyaliz araçlarında ve makinelerinde albumin ile hazırlanmış diyalizatlar kullanarak eliminasyon yapılmasına imkan sağlandı. Önce ‘Molecular Adsorbent Recirculating System’ (MARS ) geliştirilerek toksik maddelerin eliminasyonu yapıldı.

15 Temmuz 2018
İlaca Bağlı Zehirlenmelerin Yönetiminde Renal Replasman Tedavisinin Rolü BÖLÜM 1 - Genel Bilgiler

Doç. Dr. Ali Kemal ERENLER

Farmakolojik ajanlarla zehirlenmeler sık görülmekle birlikte hafif seyredendenler ile yaşamı tehdit eden arasında çeşitlilik gösterir. Farmakolojik ajanlarla zehirlenmelerin yönetiminde Renal Replasman Tedavi’nin (RRT) rolü hakkında yazılanların taranması yapılmış ve özetlenmiş olarak size sunuyoruz. Konuyla ilgili yayınlar; farmakolojik toksisite, hemodiyaliz, hemofiltrasyon, renal replasman tedavisi, toksikoloji, zehirlenmeler, kritik hastalık ve yoğun bakım terimlerinin MEDLINE’a girilmesi ile aranmış ve yayınlardan toplanmış olan verilerin derlemesidir. Acil Tıp alanında sık gördğümüz hastalara Nefroloji ve Farmakoloji ortak platformunda yaklaşım prensiplerinin derlenmesi faydalı olacaktır.

6 Temmuz 2018
PİRETRİN VE PİRETROİD GRUBU İNSEKTİSİDLER

Doç. Dr. Ataman KÖSE

Acil servislere tarım ilacı zehirlenmesi başvuru yapıldığında çoğunlukla aklımıza organofosfat gelmektedir. Hatta klinik uyumlu ise hemen atropin ve PAM başlayabiliyoruz. Yine hepimiz biliyoruz ki tarım ilacı deyince farklı gruplarda yer alan, farklı etki ve tedavileri olan çok geniş bir liste bulunmaktadır. Bu nedenle hastanın hangi tarım ilacına maruz kaldığı çok önemlidir.

27 Haziran 2018
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonucunda Gelişen Konvulziyon

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Günümüzde Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi; nekroz ile seyreden pek çok kemik veya yumuşak doku enfeksiyonu veya travmasında, toksikolojide seçilmiş vakalarda ve dekompresyon hastalığı gibi tromboembolik olayların tedavisinde kullanılmaktadır. Klinik ortamlarda, HBO tedavisi uygulamanan vaka sayısı arttıkça, bu tedaviye ait olumlu veya olumsuz gözlemler de arttı. Bu yazımızda HBO tedavisine bağlı gelişen konvulziyon kliniğine dikkat çekmek istiyoruz.

19 Haziran 2018