Haber Arşivi

Title Tarih
STİREN İNTOKSİKASYONU

Uzm. Dr. Tolga Öz

Zehirlenme ve travma vakaları; acil servislerde çok sık karşılaştığımız durumlardır. Her iki durum da; tanı ve tedavi sürecinde zamanla yarıştığımız durumlardır. Bu tür hastalarının yönetimi, özellikle acil hekimlerinin deneyimli olduğu durumlardandır. Ancak, aynı hastada hem toksik madde maruziyeti hem de hem yüksekten düşmeye bağlı travma var ise sürecin yönetimi zorlaşabilir. Özellikle eğer bu toksik madde acil servislerde sık rastlanılan toksik maddeler arasında değilse… Bu yazımda, karşılaştığım bir intoksikasyon ve travma vakasını sunmak, sonrasında ise bu toksikasyon üzerinde tartışmayı hedefliyorum.

6 Haziran 2017
Toksik Ajanlara Sekonder Gelişen Akut Böbrek Hasarı

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Farklı zehirlenmeler bağlı olarak böbrek hasarı gelişebilir. Akut tubuler nekroz tablosu ile gelişen pek çok klinik tablo özellikle üriner şikayetler nedeniyle Acil Servislere başvurmaktadırlar. Klinik toksikolojide önemli bir konu olan bu grup zehirlenmeler genellikle günlük hayatta karşılaştığımız ama farkında olmadan toksik maruziyet yaşadığımız maddelerdir

2 Haziran 2017
Parakuat Zehirlenmesi

Yard. Doç. Dr. Nezihat Rana DİŞEL

Bipiridil bileşikler selektif olmayan kontakt herbisidlerdir. Parakuat bilinen en toksik pestisit olup 30 mg/kg doz (%20 lik sulu çözeltisinin oral yolla yetişkinde 10 -20 ml, çocukta 4-5 ml alımı bile) ölümcüldür. Kazara alımda mortalitesi %50-90, suisidlerde %100’dür. Dikuat daha az toksik olmakla birlikte parakuatla birlikte formüle edildiğinde ölümcül olabilir.

26 Mayıs 2017
Tek tablet-bir yudum deyip geçmeyin!...

Yrd. Doç. Dr. Nezihat Rana DİŞEL

Asistanlığımın birinci yılında kıdemlimle takip ettiğim bir hastamı hiç unutmadım. Yirmi yaşlarında erkek hastam, gri bir tablet yuttuktan kısa süre sonra halsizlik, kötü hissetme, bulantı, kusma nedeni ile başvurmuş, saatler içerisinde mavi-gri bir cilt rengi ve envai çeşit sıvıya, inotropa bana mısın demeyip bir türlü toparlayamadığımız tansiyonu, bir damlacık olsun çıkarttıramadığımız idrarı ile birlikte ölecek miyim diye sorarak, konuşa konuşa kayıp gitmişti ellerimizden.

23 Mayıs 2017
Adnan Menderes Üniversitesinde Temel ve İleri Toksikoloji kursumuzu gerçekleşti 19 Mayıs 2017
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 19 Mayıs 2017
Bir Antidot Olarak “Glukagon” Efsanesi

Doç. Dr. Özlem Köksal

Glukagon; pankreasın alfa hücrelerinden salınan polipeptit yapıda bir hormon olup, beta adrenerjik ajanlardan bağımsız olarak adenil siklazı aktive ederek cAMP’yi artırır.

16 Mayıs 2017
Akut Metanol Zehirlenmesinde Ekstrakorporal Tedavilerin Rolü İçin Öneriler (EXTRIP Kriterleri): Sistematik Bir İnceleme ve Fikir Bildirimi

Doç. Dr. Ataman Köse

Metanol zehirlenmesinde, müdahaleler yetersiz kalır veya gecikirse, %40'ı aşan mortalitenin yanı sıra görme bozukluğu ve motor ve bilişsel bozukluklar ortaya çıkabilir.

5 Mayıs 2017
N- asetil sistein kullanımı yalnız parasetamol zehirlenmeleri ile sınırlı değildir.

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

1970’ lerin başında bilim insanları parasetamol (asetaminofen) alımından sonra hayvan modellerinde kısaca NAPQI olarak bildiğimiz N-acetyl-p-benzoquinone imine metabolitinin biriktiğini tespit ettiler. Bu toksik metabolit normalde glutatyon ile konjuge edilir ancak fazla miktarda parasetamol alındığı zaman (intihar amaçlı alımı gibi) vücuttaki glutatyon rezervi NAPQI tamamını metabolize edemez

2 Mayıs 2017
Yılan ve akrepler kış uykusundan uyanıyor…

Doç. Dr. Ayça Açıkalın

Evet her ne kadar Ankara’da 23 Nisan da kar yağsa da, Adana’da çoktan yılan ve akrepler kış uykusundan uyanmaya başladı. Tabi ki uyanan yılanlar ve akrepler rahatsız edilmekten pekte hoşlanmıyor. Yılın ilk vakaları acile gelmeye başladı bile.

27 Nisan 2017
5 Soru - 1 Vaka Yazı Dizisi - TCA İNTOKSİKASYONU

Uzm. Dr. Erkman SANRI

İlaç intoksikasyonları, acil servislerde sıkça karşılaştığımız vakalar arasındadır. Bu vakalar; gerek anamnezin çoğu zaman güvenilir olmaması (özellikle suisid vakalarında) ve dolayısıyla etken maddelerin ne olduğunun ve miktarlarının tam bilinememesi, gerekse ilaçların etki mekanizmaları sebebiyle yönetimi zor vakalardır. İlaç intoksikasyonları arasında sık karşılaşılan bir grup; sık reçete edilen ve ulaşımı kolay olan TCA (Trisiklik Antidepresan) intoksikayonlarıdır.

21 Nisan 2017
İlaçların kaza yapıcı etkileri; Klinik Toksikolojide tartışma konusu

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Alkol veya ilaç etkisi altında iken emniyetli araba veya araç kullanmak konusu medikolegal konularda hep önemli olmuştur. Bu tür kazalarda en çok saptanan madde alkol olmasına rağmen yasa dışı ilaç veya madde kullanımına bağlı kazalar hiç de azımsanmayacak kadar çoktur. Avrupa’ da 13 ülkede yapılan araştırmalarda kazalarda en yüksek prevelans alkol ile %3,48 iken sırasıyla kannabis %1,9 ve diğer tıbbi ilaçlar %1,36 da kazalara neden olmaktadır.

20 Nisan 2017
İntravenöz Lipid Tedavisi İçin Öneriler

Uzm. Dr. Kıvanç Karaman

İntravenöz Lipid Emülsiyon(ILE) tedavisi son yıllarda toksikoloji alanında üzerinde en çok çalışma yapılan ve klinik kullanımda etkinliği en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Ancak endikasyonları, dozu, uygulama şekli, yan etkileri konusunda yeterli bilgi ve standardizasyon sağlanabilmiş değil.

10 Nisan 2017
Sinir Gazları Etkileri ve Tedavisi

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Sinir gazları olarak isimlendirilen kimyasal silahlar güçlü antikolinesteraz etkileri olan kimyasal ajanlardır. Başlıca üç gruptan oluşurlar.

10 Nisan 2017
Kimyasal ajanları ve sınıflarını tanıma kılavuzları

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Farklı kimyasal ajanlar kitlesel silahlar olarak kullanılmaktadır. En geleneksel olanlar NATO tarafından tanımlanmış olan ve bir ile üç karakter arasında değişen tanım kodlarına sahip ajanlardır.

7 Nisan 2017
Kimyasal gazlara maruziyet ve genel önlemler

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Kimyasal gaza maruz kalmış hasta acil servise ilk geldiği zaman ajanın ne olduğunu bilmek her zaman mümkün değildir. Ancak her zaman kişisel korunma ekipmanlarının hazır olması ve giyilmesi şarttır.

6 Nisan 2017
THIODON 35 WP INTOXICATION

Ayşe Başaran, Igdır State Hospital, Emergency Medicine Clinic

Pestisid olarak tanımlanan madde gurubundan biri de insektisidlerdir. Organik klorlu insektisidler yavaş elimine olup çevrede uzun süre kalırlar. İnsan vücuduna deri, inhalasyon veya ağız yoluyla geçebilirler. Kaza ile maruz kalınmadıkları zamanda ise ucuz ve kolay ulaşılabilir oldukları için kolaylıkla intihar amaçlı kullanılabilirler. Burada sunulan 39 yaşındaki kadın vaka intihar amaçlı Endosulfan aldıktan sonra kafa travması geçiren, nörolojik olarak ağır bir tabloda gelen hastadır. Hastanın stabilizasyonu sırasında karşılaşılan metabolik ve nörolojik sorunları paylaşarak bu konuda literatür önerilerini sunduk.

24 Mart 2017
Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Türkiye Acil Tıp Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Gurubu olarak web sitemizi açıyoruz. Bu gurubun kuruluşunda emeği geçen pek çok değerli arkadaşım olduğunu özellikle hatırlatmak isterim.

24 Mart 2017
Ulusal Zehir Danışma Merkezini (114) Ne Zaman Aramalıyız?

Uzm. Dr. Erkman Sanrı

Günümüzde hem ülkemizde hem de global olarak tüm dünyada olan hızlı sanayileşme ve kentleşme; halkın kimyasal maddeye maruz kalma riskini arttırmaktadır.

6 Temmuz 2016
Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu kuruldu

Uzm. Dr. Özgür ÇEVRİM

Türkiye Acil Tıp Derneği ilk hedef olarak tüm eğitim veren kurumlarda acil tıp uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak, standardize etmek ve bunları en üst seviyeye çıkarmak ve acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli ve standart acil sağlık hizmeti sunumunu sağlamak amaçlarıyla kurulmuş herhangi bir kar amacı gütmeyen tamamen hizmet odaklı bir uzmanlık derneğidir.

1 Haziran 2016