Haber Arşivi

Title Tarih
Kokain Zehirlenmeleri ve Karşılanmamış Alfa- Stimulasyon Fenomeni - Bölüm 1

Dr. Ecem Deniz KIRKPANTUR

Kokain, indirekt sempatomimetik ajandır, biyolojik aminlerin (dopamin, norepinefrin, epinefrin) presinaptik geri emilimini azaltarak, etkinliklerini arttırır. Kokain; alfa1, alfa2, beta1 ve beta2 adrenerjik reseptörler ile daha çok norepinefrin ve daha az miktarda epinefrin artışına sebep olur. Kokainin, kardiyak ve periferik damarlar üzerinde vazokonstruksiyona sebep olan alfa selektif aktivitesi vardır, buna ek olarak beta adrenerjik kardiyak etkileri de görülür. Öforik etkileri ise, serotonin ve dopamin geri alımının engellenmesi sebebiyle görülür. Ayrıca sodyum kanallarının sinir iletimindeki düzelme fazını da etkileyerek, sinir iletimini yavaşlatır böylece lokal anestetik etki de gösterir, bu etki kardiyak miyositlerde de görülür, EKG'de QRS uzamalarına sebep olur, yüksek dozlarda negatif inotrop etkisi ortaya çıkar.

30 Nisan 2018
Amiodaron Toksisitesi Sonucunda Gelişen ARDS

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Acil tıpta kardiyak acillerde en sık kullanılan ajan inotrop ilaçlardan sonra Amiodaron (AMD) ilacıdır. Klas 3 antiaritmik ajan olarak bildiğimiz amiodaron ilk önceleri antianginal ajan olarak kullanılırdı. Şu anda AHA kılavuzlarına göre kardiyovasküler acillerde resusitasyon kılavuzlarında yer almaktadır. İlacın geniş etki mekanizması ve çeşitli hücre kanalarına etki etmesi yüzünden yan etkilerinin de fazla olduğunu görüyoruz. Amiodaron (AMD) kullanımı sonucunda gelişen çeşitli yan etkiler akciğer, karaciğer, kornea, tiroid bezi ve cilt gibi çeşitli dokuları etkileyebilir. Amiodarona bağlı ilk akciğer hasarı olan pnömonit vakası ABD’ de 1980’ lerde bildirilmiştir.

24 Nisan 2018
KRATOM

Uzm. Dr. Bulut Demirel

Kratom (diğer ismi ile ketum ya da kakuam) Tayland, Endonezya, Malezya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde yetişen ve her dönem yeşil olan bir bitkidir. Mitragynaspeciosa olarak bilimsel makalelerde yer alan bitki 25 metre uzunluğuna ulaşabilir ve gövdesi 0.9 metre çapa ulaşabilir. Yaprakları 14-20 santim uzunluğundadır ve genişliği 7-12 santimdir. Bu yapraklar dalların ucunda toplu halde bulunur ve yaprakları damarlıdır. Yüzyıllardır kullanılan Kratom 1800’lü yılların ortalarında tanımlanmış ve isimlendirilmiştir. Opioid benzeri etkileri ve yaygınlığı nedeniyle Tayland ve Malezya’da yasaklanmıştır.

10 Nisan 2018
Metformin Zehirlenmesinde Öykü Yanıltıcı Olabilir: Biyokimya Laboratuarına Güvenin

Dr. Mustafa ALTUN

Metformin; biguanid grubundan olan bir oral antidiyabetik ilaçtır. 1922 yılında bulunmuş olmasına rağmen; insülin direnci üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması yüzünden son yıllarda kullanımında artış oldu. Özellikle obez hastalarda mortalite ve morbiditeyi azalttığı kanıtlandıktan sonra kullanımı daha da arttı. İnsüline bağımlı olmayan DM hastalarında tek başına veya insülin bağımlı DM Tip I’de ise insülin ile birlikte kullanılabilmektedir. Yarılanma süresi 1.5- 6 saat olup, kararlı plazma konsantrasyonu 24-48 saati bulabilmektedir. Gebelik kategorisi ise B’dir. Yan etkileri başlıca diyare, bulantı, kusma, gaz, hazımsızlık, çarpıntı, nefes darlığı, deride döküntü, B12 vitamini seviyelerinde düşme, hipoglisemi, tat almada bozukluk, halusinasyonlar ve hatta deliryum olabilir. Ciddi yan etkiler olarak laktik asidoz, renal yetmezlik, respiratuvar yetmezlik ve karaciğer yetmezliği ile sonuçta gelişen MODS tablosudur. Akut zehirlenme vakalarında metabolik tabloda bozulma ve hipoglisemi beklenmelidir.

4 Nisan 2018
NOVICHOK = Toksikoloji alanında haber olarak yeni bir ŞOK

Uzm. Dr. Bulut Demirel

Novichok ise 1970’li yıllarda başlayıp 1993’te sona erdirilen (ya da erdirildiği söylenen) Sovyet Rusya’nın başlattığı Foliant programının bir ürünüdür. Kimyasal yapılarına göre organofosfat, organosülfür, organoklorid ve arsenik bazlılar olarak ayrılan kimyasal savaş ajanları içinde Novichokorganofosfat grubunda yer almaktadır. Ait olduğu organofosfatasetilkolinesteraz inhibitörlerinden olan Novichok, asetilkolinesterazıinhibe ederek asetilkolinin parçalanmasını engeller. Asetilkolin sinir uçlarındaki konsantrasyonunun artmasıyla istemsiz kas kasılmaları görülür ve kardiyak arreste kadar ilerleyebilir. Kısaca diğer organofosfatlara benzer bir etki gösterir.

24 Mart 2018
Nisan ayı faaliyetleri 22 Mart 2018
Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı 18 Mart 2018
14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun 14 Mart 2018
Kutlama 13 Mart 2018
Zehirlenmelerde Ekstrakorporeal Tedaviler Yazı Dizisi – Digoksin

Uzm. Dr. Melis EFEOĞLU

Zehirlenmeler ve toksik ajanlara maruziyet ABD 2012 verilerine göre yıllık 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu kişilerin yaklaşık ¼’ü sağlık merkezlerine başvurmakta ve bunların da %27’sinde hastane yatışı gerekebilmekte. Nüfuslarını orantıladığımızda Türkiye için de durum pek istisna değil. Genellikle destek ve antidot tedavisi ile yönetegeldiğimiz bu hadiselerin %0.1’inde ise ekstrakorporeal tedavi (ECTR) modalitelerinden yardım almaktayız.

12 Mart 2018
TATD Sağlıklı Yaşam (Wellness) Haftası 11-17 Mart 2018

ACEP tarafından ortaya çıkarılan Acil Tıp Sağlıklı Yaşam Haftası (http://www.acep.org/emwellnessweek/), Acil Tıp hekimlerinin uzun ve zaman zaman zor geçen çalışma saatlerinin yanı sıra kendini yenilemek için zaman ayırmak gerektiğini hatırlatmak amaçlı her yıl kutlanıyor.

1 Mart 2018
Zehirlenmelerde Ekstrakorporeal Tedaviler Yazı Dizisi – Asetaminofen

Uzm. Dr. Melis EFEOĞLU

Zehirlenmeler ve toksik ajanlara maruziyet ABD 2012 verilerine göre yıllık 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu kişilerin yaklaşık ¼’ü sağlık merkezlerine başvurmakta ve bunların da %27’sinde hastane yatışı gerekebilmekte. Nüfuslarını orantıladığımızda Türkiye için de durum pek istisna değil. Genellikle destek ve antidot tedavisi ile yönetegeldiğimiz bu hadiselerin %0.1’inde ise ekstrakorporeal tedavi (ECTR) modalitelerinden yardım almaktayız.

20 Şubat 2018
Sakarya Toksikoloji Kursu,17 Şubat 2018

Özverili ve karşılıksız çalışan Kurs Koordinatörümüz Prof.Dr.Zeynep Kekeç’e, eğitmenlerimiz Prof.Dr.Mehtap Bulut’a,Prof.Dr.Okhan Akdur’a, Doç.Dr.Rana Dişel’e, Ev sahipliği için Prof.Dr.Yusuf Yürümez’e, Doç.Dr.Murat Yücel’e ve bizleri kursumuz yalnız bırakmayan 33 kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla Toksikoloji Çalışma Grubu

17 Şubat 2018
Toksikoloji Kursu, 14 Şubat 2018

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu olarak 14 Şubat 2018 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde Klinik Toksikoloji kursumuzu gerçekleştirdik. Bize mükemmel ev sahipliği yapan ve ayrıca bir de sunum hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Aydın hocaya teşekkür eder, Rektör yardımcılığını görevinin de kutlarız.

16 Şubat 2018
ZEHİRLİ BİTKİLER: ZAKKUM (Nerium Oleander) ÇİÇEĞİ ÇİĞNENİRSE

Doç. Dr. Ayça Açıkalın, Dr. Ömer Taşkın

Zakkum, Apocynaceae ailesinden, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişmekle birlikte dünyanın her yerinde süs bitkisi olarak yetiştirilebilen bir bitkidir. Renkli çiçekleri ve her mevsim yeşil kalmasından dolayı tercih edilmektedir. Güzelliğinin yanında, geçmişte kardiyotonik ilaç yapımında kullanılmış olup ancak toksik etkileri nedeniyle terkedilmiştir. Günümüzde alternatif tıpta ve modern tıpta antidiyabetikten antitümör ilaçlarına kadar bir çok alanda denenmektedir. Çok ciddi ölümcül zehirlenmelere neden olabilen zakkum bitkisinin, lokal olarak da oldukça toksik olduğu, oral alımlarda koroziv özefajite, ciddi oral kaviter lezyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

6 Şubat 2018
Sentetik Kannabinoid Zehirlenmesinde Albumin tedavisi hakkında Öngörüler

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

İnsan vücudunda endojen kannabinoid sistem geniş bir yelpazede biyolojik olayları etkiler ve tüm memeli sistemlerinde homeostazı sağlar. Geçmiş yıllarda yapılan pek çok çalışmalarda bu sistemdeki nörotransmisyonu açıklamak için incelemeler yapılmış ve direkt ve indirekt kannabinoid agonistleri ile kannabinoid antagonistleri çalışılmıştır.

30 Ocak 2018
Senkop Nedeniyle Acil Servise Başvuran Bir Methemoglobulinemi Vakası

Uzm. Dr. İsmail Altıntop

Methemoglobin (metHb), hemoglobin molekülünün anormal formlarındandır. Santral siyanozda düşünülmesi gereken en önemli nedenlerden biridir. Methemoglobin hemoglobin molekülündeki demirin ferröz formdan (Fe2+), ferrik forma (Fe3+) oksidasyonu sonucunda oluşur. Normal koşullarda vücutta total hemoglobin (Hb)'in %1'inden azdır ve artması durumunda oksihemoglobin disosiasyon eğrisi sola kayarak dokularda hipoksi, laktik asidoz ve ciddi vakalarda ölüme yol açabilir. Methemoglobinemide, hemoglobinin oksijen taşıma yeteneği bozulur ve sonucunda doku oksijenizasyonu azalır.

4 Ocak 2018
Mantar Zehirlenmeleri - Bölüm 2

Uzm. Dr. Bulut Demirel

Mantar zehirlenmeleri yazı dizisini 2 bölüm olarak sunulmuştur. Yazı dizisinin 1. bölümünde; mantar zehirlenmelerine genel bakış, gastrointestinal bulgularla ilerleyen mantarlar, hepatotoksik etkilere neden olan mantarlar, hematolojik etkilere sahip olan mantarlar, nefrotoksik etkilere neden olan mantarlardan bahsedildi. Yazı dizisinin 2. bölümünde ise kaslar üzerinde toksik etki gösteren mantarlar, kolinerjik (muskarinik) etki gösteren mantarlar, nörolojik etki gösteren mantarlar, nöropsikiyatrik etki gösteren mantarlar, ağır metal zehirlenmesi ile ilişkili mantarlardan bahsedeceğiz.

1 Ocak 2018
HOŞGELDİN 2018

2018 YILININ HEPİMİZE SAĞLIK ve MUTLULUK GETİRMESİ DİLEĞİMİZLE. YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

31 Aralık 2017
TATD Toksikoloji

TATD Toksikoloji için hazırlanan videomuzu izleyebilirsiniz.

29 Aralık 2017