Haber Arşivi

Title Tarih
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız Kutlu Olsun

Cumhuriyetimizin ilanının 95.'inci yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

29 Ekim 2018
Kontrol Altında İki Yeni Sentetik Opioid: Siklofosfofentanil ve Metoksiasetilfentanil

Doç. Dr. Feriyde Çalışkan

Günümüzde uyuşturucu madde bağımlılığı ve bunun yarattığı sorunlarla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası merkezler işbirliği halinde çalışmaktadır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) ülkemizde bu konuda yetkili resmi kuruluş olup en son 2017 verilerini kullanılarak 2018 Uyuşturucu Raporu'nu yayınlamıştır. Bu son raporda ilk başta sayılan uyuşturucu maddeler ve sentetik esrar türevleri olup sırayla kokain, ekstazi (amfetamin) ve captagon (metamfetamin) ve bunlarla ilgili demografik gerçekler ve ölüm gibi daha çok adli istatiksel veriler yer almaktadır. Türkiye genelinde 2016 yılında toplam 81.222 uyuşturucu olayı görülmüşken, 2017 yılında %45.87 artış ile 118.482 olay meydana geldiği ve bu olaylarda bir önceki yıla göre %48.92 artışla 170.175 şüpheli yakalandığı belirtilmektedir. Ölüm oranı, 2017’de önceki yıla göre, %2.3 lük artış ile (yabancı uyruklu olanlar dahil olup son 5 yılın en düşük ölüm artış oranı) 941 doğrudan madde bağlantılı ölüm saptanmıştır.

14 Ekim 2018
Toksikoloji Kursu, 4-5 Ekim 2018

TATD Toksikoloji Çalışma grubu olarak 4- 5 Ekim tarihlerinde Trabzon’ da iki günlük bir kurs eğitimi düzenledik. Başarılı bir organizasyon sonucunda hem güzel bir eğitim ortamı bulduk hem de Karadeniz bölgesindeki arkadaşlarımız ile birlikte olmak şansımız oldu. Bize mükemmel ev sahipliği yapan Uzm. Öğr. Dr. Şenol Ardıç ile Prof. Dr. Süleyman Türedi hocalarımıza çok teşekkür ederiz.

9 Ekim 2018
2017 TÜRKİYE UYUŞTURUCU RAPORU

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

2017’ de yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu “Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi” tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılı verilerine göre tamamlanmış en son dağılımı göstermektedir. Ülkemizde narkotik veya uyuşturucu madde olarak tanımlanan toksinlerin kullanımı ve dağılımı hakkında kayıtların tutulması adli makamlarca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bizim Acil Servislerde tedavi ettiğimiz hastalarda madde alımından şüphe etmemizin ötesinde hangi maddeleri aldığını da tespit etmemiz laboratuar şartları yüzünden her zaman mümkün olmamaktadır.

22 Eylül 2018
Eski Düşman: Şarbon Hastalığı

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Karacabey

Şarbonun etkeni olan Bacillus anthracis gram pozitif sporlu bir basildir. Mikropskop altında zincir formasyonu gösterir. Kapsül koloniye mukoid görünümü veren poli- γ -D glutamik asitten oluşur. Kapsül oluşumu bakterilerin virülansına karar verir. Kapsül kendisi toksik değildir ve konağın bağışıklık sistemini provoke etmez. Bununla birlikte, organizmanın fagositik etkisinden kurtulduktan sonra, enfeksiyonun oluşumunda önemli ölçüde katkıda bulunur, daha sonra hastalığın fazı şarbon toksiniyle kontrol edilir. Basil endemik bölgelerde sıklıkla toprakta bulunur. Hayvanların aşılanması ile ilgili problem olan bölgelerde karşımıza çıkmaktadır. İnsan şarbonu aslında daha nadir görülür. Enfekte hayvanın derisi, eti, postu veya kemiği ile iş gereği temas edenlerde görülür.

5 Eylül 2018
İlaca Bağlı Zehirlenmelerin Yönetiminde Renal Replasman Tedavisinin Rolü BÖLÜM 2 - Ekstrakorporeal Tedavi Yöntemleri

Doç. Dr. Ali Kemal ERENLER

İlaçların uzaklaştırılmasında sıklıkla kullanılan ekstrakorporeal teknikler arasında aralıklı hemodiyaliz, devamlı RRT, ve hemoperfüzyon sayılabilir. Özellikle güçlü şekilde proteinlere bağlanan toksinler için kullanılan Moleküler Adsorban Resirkülasyon sistemi (MARS) hakkında bazı raporlar olsa da, gerek ulaşılabilirliği gerekse de teknik uygulanabilirliği ve yüksek maliyeti nedeniyle MARS’ın kullanımı sınırlıdır.

3 Eylül 2018
Toksikolojik Tarama Testlerinde Son Durum

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Tanı henüz konulmamış olan ve acil serviste girişim ve tanı işlemlerini başlattığımız pek çok hastada toksikolojik tarama testlerinin uygulanmasının standart olarak bize yardımcı olduğu varsayılmaktadır. Hastaların kaza sonucu, maksatlı olarak veya çevresel nedenler ile bir toksine maruz kalması her yaş grubunda çok yaygın rastlanan tıbbi bir sorundur. Klasik bilgi olarak herhangi bir toksin etkisinden şüphelendiğimiz durumlarda tarama testleri gerekmektedir. Ancak günlük tıp pratiğimizde bu testlerin tanı koymak için veya tedaviyi yönlendirmek için her zaman faydalı olmadığını görüyoruz. Bu bilgiler ışığında tarama testleri hakkındaki son önerileri aktarmak istiyorum.

29 Ağustos 2018
Zehirlenmelerde Ekstrakorporeal Tedaviler Yazı Dizisi – Metformin

Uzm. Dr. Melis EFEOĞLU

Zehirlenmeler ve toksik ajanlara maruziyet ABD 2012 verilerine göre yıllık 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu kişilerin yaklaşık ¼’ü sağlık merkezlerine başvurmakta ve bunların da %27’sinde hastane yatışı gerekebilmekte. Nüfuslarını orantıladığımızda Türkiye için de durum pek istisna değil. Genellikle destek ve antidot tedavisi ile yönetegeldiğimiz bu hadiselerin %0.1’inde ise ekstrakorporeal tedavi (ECTR) modalitelerinden yardım almaktayız.

23 Ağustos 2018
3.Trakya Acil Tıp Günleri, Çanakkale 17 Ağustos 2018
Mobil-ED 31 Temmuz 2018
Anti-Histaminik İlaçlarla olan Zehirlenmeler - Bölüm 2: Sedatifler

Uzm. Dr. Erkman SANRI

Allerjik hadise görülme sıklığı toplumdan topluma göre değişiklik göstermekle birlikte, literatürde bu insidans yaklaşık %20-30 olarak bildirilmiştir. Bu oran yüksek bir oran olarak nitelendirilmektedir. Allerjik hadise yaşayan hastaların hemen hepsinin taburcuklarında, hem poliklinik hem de acil servislerde anti-histaminik ilaçlar reçete edilmektedir. Allerji tedavisinde etkin olan bu ilaç grubu, doz aşımın durumlarında ise ciddi zehirlenmelere yol açabilmektedir. Hekimlerin; allerjik hadiselerin yönetimini bilmesi gerektiği gibi allerji tedavisi için kullanılan anti-histaminik ilaç zehirlenmelerininin de yönetimini etkin bir şekilde uygulayabiliyor olması gerekmektedir.

22 Temmuz 2018
Proteine Bağlanan Toksinlerle Olan Zehirlenmelerde Albumin Hemodiyalizi Yöntemi

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Albumin hemodiyaliz yöntemi bu gelişmeler sonucunda daha da yaygın kullanılan bir hale evrilmiştir. Tek geçişli albumin hemodiyaliz yönteminin çıkış noktasında klasik hemodiyalizden farklı olarak bu yöntemde serbest toksin molekülleri yanı sıra proteine bağlı olan toksinlerin de temizlenmesi hedeflenmişti. Klasik hemodiyaliz araçlarında ve makinelerinde albumin ile hazırlanmış diyalizatlar kullanarak eliminasyon yapılmasına imkan sağlandı. Önce ‘Molecular Adsorbent Recirculating System’ (MARS ) geliştirilerek toksik maddelerin eliminasyonu yapıldı.

15 Temmuz 2018
İlaca Bağlı Zehirlenmelerin Yönetiminde Renal Replasman Tedavisinin Rolü BÖLÜM 1 - Genel Bilgiler

Doç. Dr. Ali Kemal ERENLER

Farmakolojik ajanlarla zehirlenmeler sık görülmekle birlikte hafif seyredendenler ile yaşamı tehdit eden arasında çeşitlilik gösterir. Farmakolojik ajanlarla zehirlenmelerin yönetiminde Renal Replasman Tedavi’nin (RRT) rolü hakkında yazılanların taranması yapılmış ve özetlenmiş olarak size sunuyoruz. Konuyla ilgili yayınlar; farmakolojik toksisite, hemodiyaliz, hemofiltrasyon, renal replasman tedavisi, toksikoloji, zehirlenmeler, kritik hastalık ve yoğun bakım terimlerinin MEDLINE’a girilmesi ile aranmış ve yayınlardan toplanmış olan verilerin derlemesidir. Acil Tıp alanında sık gördğümüz hastalara Nefroloji ve Farmakoloji ortak platformunda yaklaşım prensiplerinin derlenmesi faydalı olacaktır.

6 Temmuz 2018
PİRETRİN VE PİRETROİD GRUBU İNSEKTİSİDLER

Doç. Dr. Ataman KÖSE

Acil servislere tarım ilacı zehirlenmesi başvuru yapıldığında çoğunlukla aklımıza organofosfat gelmektedir. Hatta klinik uyumlu ise hemen atropin ve PAM başlayabiliyoruz. Yine hepimiz biliyoruz ki tarım ilacı deyince farklı gruplarda yer alan, farklı etki ve tedavileri olan çok geniş bir liste bulunmaktadır. Bu nedenle hastanın hangi tarım ilacına maruz kaldığı çok önemlidir.

27 Haziran 2018
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonucunda Gelişen Konvulziyon

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Günümüzde Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi; nekroz ile seyreden pek çok kemik veya yumuşak doku enfeksiyonu veya travmasında, toksikolojide seçilmiş vakalarda ve dekompresyon hastalığı gibi tromboembolik olayların tedavisinde kullanılmaktadır. Klinik ortamlarda, HBO tedavisi uygulamanan vaka sayısı arttıkça, bu tedaviye ait olumlu veya olumsuz gözlemler de arttı. Bu yazımızda HBO tedavisine bağlı gelişen konvulziyon kliniğine dikkat çekmek istiyoruz.

19 Haziran 2018
Anti-Histaminik İlaçlarla olan Zehirlenmeler - Bölüm 1: Non-Sedatifler

Uzm. Dr. Erkman SANRI

Allerjik hadise görülme sıklığı toplumdan topluma göre değişiklik göstermekle birlikte, literatürde bu insidans yaklaşık %20-30 olarak bildirilmiştir. Bu oran yüksek bir oran olarak nitelendirilmektedir. Allerjik hadise yaşayan hastaların hemen hepsinin taburcuklarında, hem poliklinik hem de acil servislerde anti-histaminik ilaçlar reçete edilmektedir. Allerji tedavisinde etkin olan bu ilaç grubu, doz aşımın durumlarında ise ciddi zehirlenmelere yol açabilmektedir. Hekimlerin; allerjik hadiselerin yönetimini bilmesi gerektiği gibi allerji tedavisi için kullanılan anti-histaminik ilaç zehirlenmelerininin de yönetimini etkin bir şekilde uygulayabiliyor olması gerekmektedir.

11 Haziran 2018
Kronik İlaç Kullanımına Bağlı Kardiyotoksisite

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Acil serviste sık karşılaştığımız kritik hasta gruplarından birisi olan toksikoloji hastaları arasında kardiyotoksik ilaç alımına bağlı olarak acil servislere başvuran hastalar mevcuttur. İlk akla gelen; hastaların digital türevleri, beta blokerler veya kalsiyum kanal blokerlerinin akut toksik etkilerine bağlı gelişen sendromlar olsa da aslında pek çok hastada kronik ilaç alımına bağlı kardiyotoksik etkiler ortaya çıkabilir. Komorbiditesi yüksek olan hastalarda sürekli kullanılan ilaç grupları gayet toksik tablolar yaratmaktadırlar. Bu yazımızda daha çok kronik kullanım ile kardiyotoksisite yol açan ilaçları konu edeceğiz.

6 Haziran 2018
Kemik İliği Supresyonuna (myelosupresyon) Neden Olan İlaçlar

Uzm. Dr. Melis EFEOĞLU

İlaca bağlı toksik yan etkiler, bir ilacın kullanımı kısıtlayan en önemli nedenlerdendir. Gastrointestinal, nörolojik, üriner, endokrin, metabolik, cilt ve hematolojik yan etkiler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Hematolojik yan etkiler, ilaçlar ile görülen diğer yan etkilere nazaran daha nadir görülse de, önemli morbidite ve mortalite nedenidirler. Bu yazımızda, ilaca bağlı görülebilecek hematolojik yan etkilerden ve esas konumuz olan kemik iliği supresyonuna neden olan ilaçlardan kısaca bahsedeceğiz.

28 Mayıs 2018
Kokain Zehirlenmeleri ve Karşılanmamış Alfa- Stimulasyon Fenomeni - Bölüm 2

Dr. Ecem Deniz KIRKPANTUR

Alfa adrenerjik sistem, alfa-1 reseptörleri üzerinden düz kaslarda kasılmaya ve vazokonstrüksiyona yol açar. Beta-1 reseptörlerin uyarılması ise kalp hızını, kardiyak kondüksiyonu ve kontraktiliteyi arttırırken, beta-2 reseptörlerin uyarılması düz kasların gevşemesine sebep olur. Alfa-1 ve beta-2 stimulasyon arasındaki denge vasküler tonusun akıbetini belirler. Selektif olmayan beta blokerlerin (örneğin propanolol) hem beta-1, hem de beta-2 bloker etkisi mevcuttur ve beta-2 bloker etkisi ile vazodilatasyonu inhibe eder. Kokain etkisi altında olan ve hale hazırda alfa adrenerjik etkide olan hastalarda, vazokonstrüksiyonun önünde duran tek engel beta-2 etkidir. Beta-2 bloker etkili ajanların kullanılması ise damar tonusunda daha da artmış vazokonstrüksiyon tablosuyla karşımıza çıkar.

25 Mayıs 2018
PALİTOKSİN’DEN BAŞLAYARAK BAZI TOKSİK MADDELERİN İNCELENMESİ

Uzm. Dr. Bulut Demirel

Palitoksin; denizde yaşayan özellikle Palythoatoxica ve Pristiterebra türlerinden mercanların ürettiği bir maddedir. Hawaii’de yaşayanlar ‘Öldüren deniz yosunu’ olarak isimlendirmeyi uygun bulmuşlardır ki çok da haksız sayılmazlar. Çünkü Palitoksin çok kuvvetli bir vazokonstrüktördür ve protein yapıda olmayan en toksik ikinci madde olarak literatürde yer almaktadır (birincisi maitotoksin’dir; bu madde hakkında da yazmak lazım). Palitoksin yapı itibari ile yağ asidi yapısındadır, her ne kadar belli canlılarca üretilse de balıklarda da biyomagnifikasyon nedeniyle karşımıza çıkabilmektedir.1982 yılında tanımlanmış olan bu toksin 1994 yılında sentezlenebilmiştir.

21 Mayıs 2018