14-15 Aralık 2018 tarihinde, ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz “Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu” nu başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. İstanbul’un eşsiz tarihi mekanlarından Deniz Müzesi’nde yapılan organizasyonda; sadece acil tıp camiamızdan değil, Farmakoloji ve Anesteziyoloji & Reanimasyon başta olmak üzere diğer birçok branştan katılımı oldu. 

Ulusal ve Uluslararası platformda alanında yetkin birçok konuşmacının yer aldığı sempozyumumuz da Avrupa Acil Tıp Derneği (EUSEM)’den de Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marc Sabbe, Toksikoloji Grubu Başkanı Dr. Kurt Anseeuw, YEMD Kurucu Üyesi Dr. Pieter Jan Van Asbroeck sunumlarıyla aramızdaydı. 

İki gün boyunca yoğun bir bilimsel program eşliğinde, keyif ile takip edilen sunumların yanında, Sözlü ve poster bildirileri ile de güncel çalışmalar, vakalar tartışıldı. Bu bildiri sunumlarının bilimsel kurulumuzca değerlendirilmesi sonucunda; Sözlü Bildirilerde Sinan YILDIRIM ve ark., Poster Bildirilerinde ise Feriyde ÇALIŞKAN ve ark. en başarılı sunum sahipleri olarak ödül almaya hak kazandı.  

Bu Sempozyumun gerçekleşmesi adına desteklerini esirgemeyen başta Prof. Dr. Ersin Aksay olmak üzere Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu’na, sempozyum başkanımız Sayın Prof.Dr. Arzu Denizbaşı’na, Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç’e, Sempozyum Sekreterleri Dr. Öğretim Üyesi Sinan Karacabey ve Uzm. Dr. Bulut Demirel' e,  Lokal koordinatörler Uzm. Dr. Erkman Sanrı, Uzm. Dr. Murat Çetin, Asist. Dr. Burcu Yılmaz' a, sempozyum organizasyonunda görev alan Asist. Dr. Barbaros B. Sır ve Asist. Dr. Yusuf Turan'a,  Bilimsel Kurul ve Sunumlarda görev alan tüm eğiticilerimize  ve pek tabi; sempozyuma katılarak bizleri mutlu eden değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, İstanbul, 14-15 Aralık 2018