Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubunun yeni dönemi için yapılan seçim ile 27 Aralık 2019 tarihinden itibaren Sayın Prof. Dr. Arzu Denizbaşı Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı, Doç. Dr. Erkman Sanrı ise Çalışma Grubu Sekreteri olarak seçilmiştir.