Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu

Yazar: Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

 

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 14 Nisan 2020 tarihinde güncellediği COVID-19 Rehberi'ni dikkatlerinize sunmak isteriz.