Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu

Yazar: Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

 

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 25.02.2020'de yayınladığı COVID-19 Rehberi'ni dikkatlerinize sunmak isteriz. Rehberi indirmek için lütfen tıklayınız.