1. Klinik toksikoloji alanında çalışmalar yaparak gerekli veri bankasının oluşmasına ve yönetimine katkıda bulunmak. 
  2. Kurulacak olan bu çalışma grubu aracılığı ile Acil Tıp Uzmanları ve Farmakoloji Uzmanlarının birlikte çalışarak hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirmesine yardımcı olmak. 
  3. Klinik Toksikoloji alanında bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunan bilim adamları ve akademisyenlerin yetiştirilmesi konusunda destek olmak,
  4. Klinik toksikoloji alanında çalışmak üzere kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda destek olmak, 
  5. Sanayiye işyerinde karşılaşılan toksik etkenler ve ürün bilgileri yönünde danışmanlık yapmak,
  6. Toksikoloji ve zehirlenmeler konusunda sağlık personeli ve topluma önemli hizmetlerde bulunan İlaç ve Zehir Danışma Merkezlerinin işlevinin ve işleyişinin geliştirilmesi, zehirlenme istatistiklerinin çıkarılması ve bu konudaki devlet politikalarının geliştirilmesinde danışmanlık yapmak,