Çevremizdeki Arsenik Maddesinin Sağlığımıza Etkileri

Arsenik doğal olarak oluşabilen bir element olup, gıda, toprak, hava ve suda bulunabilir. Endüstriyel kullanım alanlarının başında alaşım, cam, pigment, tekstil, kağıt, metal yapışkanı, ahşap koruyucu ve askeri teçhizat üretimi gelir. Arsenik ayrıca deri ta¬baklama işleminde, pestisidlerde, yem katkı madde¬lerinde ve ilaçlarda da kullanılır. Arsenik maruziye¬tinde en önemli kaynak arsenikle kontamine su ve besinlerin kullanılması olmakla birlikte endüstriyel maruziyetlerde oldukça sıktır. Çevrede ve insan vücudunda esansiyel miktarda Arsenik bulunması da bir teori olarak düşünülmüştür.

Devamı
Geçmiş Zamanların Toksikoloji Vakaları

Toksikolojide konuşulan toksinler yer ve zaman olarak çok değişkenlikler göstermekte. O yüzden en önemli yaklaşım doğru veri toplamak ve yayınlamaktan geçiyor. Yıllar sonra geriye bakıldığı zaman hangi toksinlerin insanları nasıl etkilediğini, ortaya çıkan klinik tablolarını, yaşamsal süreçlere etkilerini, yan etkilerini ve fataliteyi görebiliyoruz. Günümüzde yabancı ülkelerdeki toksikoloji veri tabanlarına kolay ulaşmak mümkün. Türkiye’ deki vakalara ve dağılımlarına da abone olunan veri tabanları ile girebiliyoruz. Hazırlanmış kodeksler ile de ulusal ve uluslar arsı yayınlara hızlıca ulaşabiliyoruz. Ayrıca Toksikoloji insanlık tarihinde çok eski vakaları içeren bir bilim dalı.

Devamı
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN

AZİZ MİLLETİMİZİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI EN SAMİMİ DUYGULARIMIZLA KUTLARIZ. BAŞTA BÜYÜK ÖNDERİMİZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ.

Devamı
Azo Boyaların Toksik Etkileri

Azo boya maddelerin kullanımı ile akut toksisite vakaları kronik maruziyet vakalarına göre daha azdır. Üretilmiş ürünlerin zararlarını konu alan bilimsel çalışmalar sonucunda, bu ürünlerin direk temaslı ve uzun süreli kullanımı halinde cilt yoluyla vücuda emilebildiği görülmüştür. Ayrıca gastrointestinal, solunum yollarından da vücuda girebilir. Azo boyaları vücuda girince biyotransformasyona uğrar intestinal mikrofloradaki azo reduktaz enzimleri ile aromatik aminlere parçalanır. Bu aromatik aminler zararlı etkilerden sorumludurlar.

Devamı
Mantar Zehirlenmesi: Yeni Klinik Sınıflama Önerisi

Mantarlar küfün meyve veren kısımlarıdır ve besin kaynağının önemli bir kısmını oluştururlar. Yaban veya tarla mantarları bazı kültür ve ülkelerde enfes lezzetler olarak düşünülür. Buna rağmen yenildiğinde zehirleyen ve “yenilebilir” bir tür mü yoksa zehirli bir tür mü olduğunu ayırt etmenin oldukça zor olduğu pek çok mantar vardır. Ek olarak bazı yenilebilir türlerin tahmin edilemeyen bazı özel durumlarda kimi insanlarda zehir etkisi gösterdiği kanıtlanabilir.

Devamı
Asetaminofen İntoksikasyon Tedavisinde Fomepizol: Bir Vaka Serisi

Dünyada en sık reçetesiz kullanılan analjezik ve en sık rapor edilen zehirlenme etkeni olması açısından asetaminofen, tüm ilaçlar arasında farklı bir konumdadır. Çoğunlukla karaciğerde matabolize olan bu ilacın yaklaşık %5’lik bir kısmı sitokrom P450 2E1 (CYP2E1) enzimi ile metabolize olduktan sonra N-Acetyl-P-Benzoquinone(NAPQI) ortaya çıkar ve bu madde ciddi hepatotoksisite oluşturur. Yüksek doz asetaminofen alımlarında oluşan yüksek miktarda NAPQI, karaciğerde ciddi hepatotoksik etki gösterir ve bu da laboratuvar değerlerinde karaciğer fonksiyon testlerinde ciddi yüksekliklerle kendini gösterir

Devamı
Sık Reçetelendirilen Opioid Analjeziklerin Ciddi Advers Etkileri ve Mortalite Oranları

Ülkemizde de gittikçe artan opioid reçetelendirmenin Amerika Birleşik Devletleri’nde yanlış ve kötüye kullanımının mevcut sonuçlarının epidemik ölçülere ulaştığı; öyle ki 15 yıllık bir süreçte ilaç depoları/eczanelerden dağıtılan opioid miktarının 3 kat artmış durumda olduğundan bahsedilmekte. İlaca erişimin artmasıyla ilaç kötüye kullanım davranışının tetiklenebileceği öne sürülmektedir. Doz aşımına bağlı morbidite ve mortalite sıklığında artışla birlikte, sosyal ve sağlık hizmet harcamalarının da artış gösterdiği aşikardır. Eczanelerden reçete karşılığı verilen opioidlerin %85’ini hidrokodon ve oksikodon oluşturuyor.

Devamı