Temel Toksikoloji Kursu, Konya

Temel Toksikoloji Kursu 13 Haziran 2019 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenmiştir.

Devamı

 

Temel Toksikoloji Kursu, Çorum

Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından 4 Mayıs 2019 tarihinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenmiştir.

İleri Toksikoloji Kursu, İzmir

Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Medicalpark İzmir Hastanesi Eğitim Salonunda gerçekleşmiştir.

TATD Kurs Günleri Kongresi / Toksikoloji Kursu

Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından 27-30 Mart 2019 tarihlerinde Titanic Deluxe Belek Hotel’de düzenlenen Kurs Günleri Kongresi kapsamında Toksikoloji Kursumuz gerçekleşmiştir.

Hastane Öncesi Nalokson’un Uygulama Yolları

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Acil servislerin olmazsa olmaz antidotu nalokson hem moleküler özellikleri hem de farmakokinetik etkileri sayesinde farklı yollardan uygulanabilen bir ilaçtır. Bilinen odur ki hem kaza ile hem de istismar amaçlı pek çok opioid türevi ile zehirlenmeleri Acil servislerde tedavi etmek zorunda kalıyoruz. Bu zehirlenmelerin farklı kaynaklara göre değişse bile yaklaşık %80’ i kaza ile alma suretiyle gerçekleşiyor. Yine önemli olarak vurgulamak gerek ki ölümlerin yaklaşık %75’ i daha önce madde bağımlısı olmayan kişilerde görülüyor ve hekim tarafından başlanmış opioid türevinin dozunun ayarlanmasının bozulması nedeniyle mortalite artıyor.

Avrupa'da Uyuşturucu Madde Sorunu ve Trendi

Doç. Dr. Feriyde Çalışkan

Günümüzde uyuşturucu niteliğindeki ilaçlar ve bu ilaçlarla ilişkili sorunlar toplum sağlığını ilgilendiren ve acil servislerde giderek artan bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle çeşitli kuruluşlar uyuşturucu ilaçların bölgesel trafiğini ve yeni ortaya çıkan çeşitliliğini yerinde ve eş zamanlı olarak mercekle araştırmaktadır.Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM), yetkili resmi kuruluş olarak, üyesi olduğu Avrupa (EU) Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne(32 ülkeden üyesiyle;TheEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction-EMCDDA) düzenli olarak veri göndermektedir. En son Türkiye 2018 Uyuşturucu Raporu ile 2017 verileri paylaşılmıştır. Ancak bu veriler uyuşturucu madde çeşitliliğindeki yeni trendleri ve akut etkilerini kapsayacak şekilde acil servis bazlı değildir. Tam da bu nedenle EMCDDA himayesinde uyuşturucu maddelere bağlı akut toksisite nedeniyle Avrupa'daki acil servislere yapılan başvuları incelemek üzere, 2014'de Euro-DEN Projesi (European Drug Emergencies Network) adı altında bir araştırma grubu oluşturulmuştur.

İleri Toksikoloji Kursu, Kayseri