Zehirlenmelerde Ekstrakorporeal Tedaviler Yazı Dizisi – Talyum

Uzm. Dr. Melis EFEOĞLU

Zehirlenmeler ve toksik ajanlara maruziyet ABD 2012 verilerine göre yıllık 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu kişilerin yaklaşık ¼’ü sağlık merkezlerine başvurmakta ve bunların da %27’sinde hastane yatışı gerekebilmekte. Nüfuslarını orantıladığımızda Türkiye için de durum pek istisna değil. Genellikle destek ve antidot tedavisi ile yönetegeldiğimiz bu hadiselerin %0.1’inde ise ekstrakorporeal tedavi (ECTR) modalitelerinden yardım almaktayız.

Devamı
KRATOM

Uzm. Dr. Bulut Demirel

Kratom (diğer ismi ile ketum ya da kakuam) Tayland, Endonezya, Malezya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde yetişen ve her dönem yeşil olan bir bitkidir. Mitragynaspeciosa olarak bilimsel makalelerde yer alan bitki 25 metre uzunluğuna ulaşabilir ve gövdesi 0.9 metre çapa ulaşabilir. Yaprakları 14-20 santim uzunluğundadır ve genişliği 7-12 santimdir. Bu yapraklar dalların ucunda toplu halde bulunur ve yaprakları damarlıdır. Yüzyıllardır kullanılan Kratom 1800’lü yılların ortalarında tanımlanmış ve isimlendirilmiştir. Opioid benzeri etkileri ve yaygınlığı nedeniyle Tayland ve Malezya’da yasaklanmıştır.

Devamı
Metformin Zehirlenmesinde Öykü Yanıltıcı Olabilir: Biyokimya Laboratuarına Güvenin

Dr. Mustafa ALTUN

Metformin; biguanid grubundan olan bir oral antidiyabetik ilaçtır. 1922 yılında bulunmuş olmasına rağmen; insülin direnci üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması yüzünden son yıllarda kullanımında artış oldu. Özellikle obez hastalarda mortalite ve morbiditeyi azalttığı kanıtlandıktan sonra kullanımı daha da arttı. İnsüline bağımlı olmayan DM hastalarında tek başına veya insülin bağımlı DM Tip I’de ise insülin ile birlikte kullanılabilmektedir. Yarılanma süresi 1.5- 6 saat olup, kararlı plazma konsantrasyonu 24-48 saati bulabilmektedir. Gebelik kategorisi ise B’dir. Yan etkileri başlıca diyare, bulantı, kusma, gaz, hazımsızlık, çarpıntı, nefes darlığı, deride döküntü, B12 vitamini seviyelerinde düşme, hipoglisemi, tat almada bozukluk, halusinasyonlar ve hatta deliryum olabilir. Ciddi yan etkiler olarak laktik asidoz, renal yetmezlik, respiratuvar yetmezlik ve karaciğer yetmezliği ile sonuçta gelişen MODS tablosudur. Akut zehirlenme vakalarında metabolik tabloda bozulma ve hipoglisemi beklenmelidir.

Devamı
NOVICHOK = Toksikoloji alanında haber olarak yeni bir ŞOK

Uzm. Dr. Bulut Demirel

Novichok ise 1970’li yıllarda başlayıp 1993’te sona erdirilen (ya da erdirildiği söylenen) Sovyet Rusya’nın başlattığı Foliant programının bir ürünüdür. Kimyasal yapılarına göre organofosfat, organosülfür, organoklorid ve arsenik bazlılar olarak ayrılan kimyasal savaş ajanları içinde Novichokorganofosfat grubunda yer almaktadır. Ait olduğu organofosfatasetilkolinesteraz inhibitörlerinden olan Novichok, asetilkolinesterazıinhibe ederek asetilkolinin parçalanmasını engeller. Asetilkolin sinir uçlarındaki konsantrasyonunun artmasıyla istemsiz kas kasılmaları görülür ve kardiyak arreste kadar ilerleyebilir. Kısaca diğer organofosfatlara benzer bir etki gösterir.

Devamı

 

Nisan ayı faaliyetleri

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı

14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun