3.Trakya Acil Tıp Günleri, Çanakkale

Devamı

 

Mobil-ED

Anti-Histaminik İlaçlarla olan Zehirlenmeler - Bölüm 2: Sedatifler

Uzm. Dr. Erkman SANRI

Allerjik hadise görülme sıklığı toplumdan topluma göre değişiklik göstermekle birlikte, literatürde bu insidans yaklaşık %20-30 olarak bildirilmiştir. Bu oran yüksek bir oran olarak nitelendirilmektedir. Allerjik hadise yaşayan hastaların hemen hepsinin taburcuklarında, hem poliklinik hem de acil servislerde anti-histaminik ilaçlar reçete edilmektedir. Allerji tedavisinde etkin olan bu ilaç grubu, doz aşımın durumlarında ise ciddi zehirlenmelere yol açabilmektedir. Hekimlerin; allerjik hadiselerin yönetimini bilmesi gerektiği gibi allerji tedavisi için kullanılan anti-histaminik ilaç zehirlenmelerininin de yönetimini etkin bir şekilde uygulayabiliyor olması gerekmektedir.

Proteine Bağlanan Toksinlerle Olan Zehirlenmelerde Albumin Hemodiyalizi Yöntemi

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Albumin hemodiyaliz yöntemi bu gelişmeler sonucunda daha da yaygın kullanılan bir hale evrilmiştir. Tek geçişli albumin hemodiyaliz yönteminin çıkış noktasında klasik hemodiyalizden farklı olarak bu yöntemde serbest toksin molekülleri yanı sıra proteine bağlı olan toksinlerin de temizlenmesi hedeflenmişti. Klasik hemodiyaliz araçlarında ve makinelerinde albumin ile hazırlanmış diyalizatlar kullanarak eliminasyon yapılmasına imkan sağlandı. Önce ‘Molecular Adsorbent Recirculating System’ (MARS ) geliştirilerek toksik maddelerin eliminasyonu yapıldı.

İlaca Bağlı Zehirlenmelerin Yönetiminde Renal Replasman Tedavisinin Rolü BÖLÜM 1 - Genel Bilgiler

Doç. Dr. Ali Kemal ERENLER

Farmakolojik ajanlarla zehirlenmeler sık görülmekle birlikte hafif seyredendenler ile yaşamı tehdit eden arasında çeşitlilik gösterir. Farmakolojik ajanlarla zehirlenmelerin yönetiminde Renal Replasman Tedavi’nin (RRT) rolü hakkında yazılanların taranması yapılmış ve özetlenmiş olarak size sunuyoruz. Konuyla ilgili yayınlar; farmakolojik toksisite, hemodiyaliz, hemofiltrasyon, renal replasman tedavisi, toksikoloji, zehirlenmeler, kritik hastalık ve yoğun bakım terimlerinin MEDLINE’a girilmesi ile aranmış ve yayınlardan toplanmış olan verilerin derlemesidir. Acil Tıp alanında sık gördğümüz hastalara Nefroloji ve Farmakoloji ortak platformunda yaklaşım prensiplerinin derlenmesi faydalı olacaktır.

PİRETRİN VE PİRETROİD GRUBU İNSEKTİSİDLER

Doç. Dr. Ataman KÖSE

Acil servislere tarım ilacı zehirlenmesi başvuru yapıldığında çoğunlukla aklımıza organofosfat gelmektedir. Hatta klinik uyumlu ise hemen atropin ve PAM başlayabiliyoruz. Yine hepimiz biliyoruz ki tarım ilacı deyince farklı gruplarda yer alan, farklı etki ve tedavileri olan çok geniş bir liste bulunmaktadır. Bu nedenle hastanın hangi tarım ilacına maruz kaldığı çok önemlidir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonucunda Gelişen Konvulziyon

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Günümüzde Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi; nekroz ile seyreden pek çok kemik veya yumuşak doku enfeksiyonu veya travmasında, toksikolojide seçilmiş vakalarda ve dekompresyon hastalığı gibi tromboembolik olayların tedavisinde kullanılmaktadır. Klinik ortamlarda, HBO tedavisi uygulamanan vaka sayısı arttıkça, bu tedaviye ait olumlu veya olumsuz gözlemler de arttı. Bu yazımızda HBO tedavisine bağlı gelişen konvulziyon kliniğine dikkat çekmek istiyoruz.