Zehirlenmelerde Ekstrakorporeal Tedaviler Yazı Dizisi – Asetaminofen

Uzm. Dr. Melis EFEOĞLU

Zehirlenmeler ve toksik ajanlara maruziyet ABD 2012 verilerine göre yıllık 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu kişilerin yaklaşık ¼’ü sağlık merkezlerine başvurmakta ve bunların da %27’sinde hastane yatışı gerekebilmekte. Nüfuslarını orantıladığımızda Türkiye için de durum pek istisna değil. Genellikle destek ve antidot tedavisi ile yönetegeldiğimiz bu hadiselerin %0.1’inde ise ekstrakorporeal tedavi (ECTR) modalitelerinden yardım almaktayız.

Devamı

 

Sakarya Toksikoloji Kursu,17 Şubat 2018

Özverili ve karşılıksız çalışan Kurs Koordinatörümüz Prof.Dr.Zeynep Kekeç’e, eğitmenlerimiz Prof.Dr.Mehtap Bulut’a,Prof.Dr.Okhan Akdur’a, Doç.Dr.Rana Dişel’e, Ev sahipliği için Prof.Dr.Yusuf Yürümez’e, Doç.Dr.Murat Yücel’e ve bizleri kursumuz yalnız bırakmayan 33 kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla Toksikoloji Çalışma Grubu

Toksikoloji Kursu, 14 Şubat 2018

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu olarak 14 Şubat 2018 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde Klinik Toksikoloji kursumuzu gerçekleştirdik. Bize mükemmel ev sahipliği yapan ve ayrıca bir de sunum hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Aydın hocaya teşekkür eder, Rektör yardımcılığını görevinin de kutlarız.

İLACA BAĞLI AKUT PANKREATİT

Uzm. Dr. Erkman SANRI

Akut pankreatit, ABD’de yıllık 230.000 hastane yatışından sorumludur ve mortalitesi %1-30 arasında değişmektedir. İlaca bağlı pankreatit, akut pankreatit etyolojisinin % 0.1-2’sini oluşturmaktadır. Her ne kadar ilaca bağlı pankreatit sıklıkla hafif-orta şiddetli görülse de, literatürde ciddi hatta ölümcül seyreden vakalar tanımlanmıştır. İlaca bağlı pankreatitin yönetimi; bu kliniğe sebep olan ilacın kesilmesi ve destek tedavisi ile gerçekleştirilir. Tanının gecikmesi mortalite ve morbiditeyi artırır. Hızlı tanı ve doğru yönetim için; klinisyenin, ilaca bağlı pankreatite sebep olan ilaçların tam ve güncel bilgisine sahip olması önemlidir. Günümüzde; ilaçların akut pankreatit geliştirme mekanizması hala tam olarak anlaşılmamıştır. Bu sebeple konu ile alakalı çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır.

ZEHİRLİ BİTKİLER: ZAKKUM (Nerium Oleander) ÇİÇEĞİ ÇİĞNENİRSE

Doç. Dr. Ayça Açıkalın, Dr. Ömer Taşkın

Zakkum, Apocynaceae ailesinden, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişmekle birlikte dünyanın her yerinde süs bitkisi olarak yetiştirilebilen bir bitkidir. Renkli çiçekleri ve her mevsim yeşil kalmasından dolayı tercih edilmektedir. Güzelliğinin yanında, geçmişte kardiyotonik ilaç yapımında kullanılmış olup ancak toksik etkileri nedeniyle terkedilmiştir. Günümüzde alternatif tıpta ve modern tıpta antidiyabetikten antitümör ilaçlarına kadar bir çok alanda denenmektedir. Çok ciddi ölümcül zehirlenmelere neden olabilen zakkum bitkisinin, lokal olarak da oldukça toksik olduğu, oral alımlarda koroziv özefajite, ciddi oral kaviter lezyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

Sentetik Kannabinoid Zehirlenmesinde Albumin tedavisi hakkında Öngörüler

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

İnsan vücudunda endojen kannabinoid sistem geniş bir yelpazede biyolojik olayları etkiler ve tüm memeli sistemlerinde homeostazı sağlar. Geçmiş yıllarda yapılan pek çok çalışmalarda bu sistemdeki nörotransmisyonu açıklamak için incelemeler yapılmış ve direkt ve indirekt kannabinoid agonistleri ile kannabinoid antagonistleri çalışılmıştır.

Senkop Nedeniyle Acil Servise Başvuran Bir Methemoglobulinemi Vakası

Uzm. Dr. İsmail Altıntop

Methemoglobin (metHb), hemoglobin molekülünün anormal formlarındandır. Santral siyanozda düşünülmesi gereken en önemli nedenlerden biridir. Methemoglobin hemoglobin molekülündeki demirin ferröz formdan (Fe2+), ferrik forma (Fe3+) oksidasyonu sonucunda oluşur. Normal koşullarda vücutta total hemoglobin (Hb)'in %1'inden azdır ve artması durumunda oksihemoglobin disosiasyon eğrisi sola kayarak dokularda hipoksi, laktik asidoz ve ciddi vakalarda ölüme yol açabilir. Methemoglobinemide, hemoglobinin oksijen taşıma yeteneği bozulur ve sonucunda doku oksijenizasyonu azalır.